กิจกรรม : โครงการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562


รายละเอียด :
    

 โครงการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีประมาณ 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน รวมถึงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน   ซึ่งได้จัดโครงการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562    อ่าน 59 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**