กิจกรรม : โครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รู้ทันโรค ประจำปี 2562
รายละเอียด :
    

 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รู้ทันโรค ประจำปี  2562   จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการเพื่อให้ผู้สูงอายุรู้จักดูแลสุขภาพในเบื้องต้นให้กับตนเองได้เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมอย่างปกติเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับโรค ความดัน เบาหวาน อัมพฤตอัมพาด ข้อเข่าเสื่อม  โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน   ปัญหาและความต้องการ การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา การวางแผน การปฏิบัติงานตามแผนการนิเทศติดตามผลและประเมินโครงการเพื่อนำผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ผลการดำเนินงานช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลประจัน ได้พัฒนาขึ้นอย่างเรื่อยๆ  จัดโครงการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562    อ่าน 45 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**