กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จั
รายละเอียด :
    

                กลุ่มสตรี ถือเป็นองค์กรภาคประชาชนที่สำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญรุดหน้า  หากได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และประสบการณ์ควบคู่กันไปแล้ว  จะบังเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและส่วนรวมในพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลประจันได้จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ
ตำบลประจัน อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้จัดโครงการ เมื่อวันที่ 19-24 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประจัน และดูงานนอกสถานที่จังหวัดสตูล  

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562    อ่าน 40 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**