กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลประจัน ประจำปี 2562








รายละเอียด :
    

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลประจัน ประจำปี 2562 จัดทำขึ้น เพื่อครอบครัวและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตตำบลประจันให้มีความพร้อมและศักยภาพตามวัยที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเองในสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว จัดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562    อ่าน 40 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**