กิจกรรม : โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562
รายละเอียด :
    

 

โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้มีน้อยที่สุด เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม  ซึ่งได้จัดโครงการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2  มกราคม 2562  ณ บริเวณหัวโค้งบราโอ บริเวณโค้งบ้านบือแนกือบง และบริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 7  ตำบลประจัน  อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มกราคม 2562    อ่าน 40 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**