กิจกรรม : โครงการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2562
รายละเอียด :
    

 โครงการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและสามารถนำขยะเข้ามาใช้ได้อีกในอนาคต  องค์การบริหารส่วนตำบลประจันได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง สามารถลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆและลดพาหนะนำโรคเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนตำบลประจัน จัดโครงการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประจัน 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562    อ่าน 41 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**